Iedere zorginstelling is verplicht hun zogenaamde passantentarieven te publiceren. Passantentarieven zijn tarieven die gelden voor niet met de verzekeraar gecontracteerde zorg. Vaak is er een lager tarief contractueel afgesproken met uw verzekeraar dan deze passantentarieven. Zo krijgt u als patiënt globaal een idee wat de kosten van een behandeling (maximaal) kunnen zijn.

Dit zijn de passantentarieven voor 2018:

Declaratie code Behandeling Prijs
15A259 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 795,89
15A260 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 2.012,74
15A261 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij huidkanker of voortekenen daarvan 764,91
15A262 Diagnostisch onderzoek bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.319,15
15A263 Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 343,38
15A264 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan 521,39
15A265 Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 898,11
15A277 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan 604,75
15A280 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan 230,63
15B012 Lasertherapie of enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 410,80
15B013 Lasertherapie of meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 932,53
15B014 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 133,25
15B874 Behandeling van een open been met meer dan vijf polikliniekbezoeken bij een open been 1.305,31
15B875 Behandeling van een open been met een tot maximaal vijf polikliniekbezoeken bij een open been 595,16
15B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 343,38
15B905 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 473,77
15B906 Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 538,13
15B909 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 367,50
15B910 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 164,85
15B912 Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 343,38
15B913 Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 380,63
15B914 Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 622,43
15B917 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 351,80
15B918 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 139,56
15C007 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een kwaadaardig gezwel 642,42
15C187 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 1.117,00
15C188 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 1.408,92
15C189 Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid 375,89
15C190 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 790,08
15C191 Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 885,31
15C194 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een goedaardig gezwel van de huid 333,13
15C195 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid 122,61
15C197 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 554,34
15C199 Uitgebreide operatie bot en/of weke delen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 4.452,57
15C204 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 155,77
15C205 Een operatie huid en/of weke delen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 1.966,40
15C556 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1.627,31
15C557 Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1.498,89
15C558 Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 540,65
15C559 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 390,71
15C562 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 284,18
15C563 1 of 2 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 197,37
15C611 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 128,61
15C618 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of eczeem 128,06
15C624 Lasertherapie bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 527,24
15C625 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aandoening van talgklieren / zweetklieren 309,02
15C626 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 129,15
15C630 Lasertherapie bij een ziekte van de nagels/ het haar 313,15
15C631 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aandoening van haar/nagels 290,69
15C632 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de nagels/ het haar 137,21
15C642 Lasertherapie bij Een pigmentstoornis 343,38
15C644 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 134,72
15C652 Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 908,47
15C658 Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 331,78
15C660 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 154,72
15C664 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 590,40
15C672 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 118,16
15C964 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking 143,16
15D036 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 204,98
15D624 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 693,75
15D625 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 352,32
15D628 Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem 968,41
15D629 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 556,48
15D630 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 317,75
15D631 Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers 983,30
15D632 Lichttherapie bij Een pigmentstoornis 973,17
15D633 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 579,33
15D634 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 317,75
15D635 Lichttherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1.015,82
15D636 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 723,37
15D637 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel 421,84
15D638 Lichttherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 831,59
15D639 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 676,39
15D640 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 338,59
15E331 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 450,93
15E332 Meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 779,46
15E333 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 429,27
15E334 Meervoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 771,61
15E335 Meervoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 707,25
15E336 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 418,47
15E337 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 719,55
15E338 Meervoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 452,92
15E339 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 751,92
15E340 Meervoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis 430,50
15E341 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis 1.122,59
15E342 Meervoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 507,86
15E343 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 900,86
15E344 Meervoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 408,13
15E352 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 470,93
15E353 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 815,92
15E623 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking of eczeem 653,17
15E624 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking of eczeem 358,75
15E625 Onderzoek en/of behandeling inclusief allergietest op de polikliniek of dagbehandeling bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 619,10
15E626 1 tot 2 dagbehandelingen / meer dan 2 polikliniekbezoeken / meer dan 2 onderzoeken, inclusief allergietest bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 382,06
17A259 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 795,89
17A260 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 2.012,74
17A264 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan 465,72
17A265 Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 891,75
17A277 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan 264,95
17A280 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan 123,00
17B012 Lasertherapie of enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 404,88
17B013 Lasertherapie of meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 932,53
17B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 311,93
17B905 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 444,68
17B906 Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 509,06
17B909 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 367,50
17B910 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 163,04
17B912 Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 277,13
17B913 Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 385,25
17B914 Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 622,43
17B917 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 351,80
17B918 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 139,56
17C187 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 848,38
17C188 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 1.408,92
17C189 Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid 304,93
17C190 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 426,28
17C191 Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 885,31
17C195 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid 122,61
17C557 Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1.498,89
17C624 Lasertherapie bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 527,24
17C630 Lasertherapie bij een ziekte van de nagels/ het haar 256,25
17C642 Lasertherapie bij Een pigmentstoornis 294,30
17C644 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 127,98
17C652 Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 908,47
17C658 Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 249,92
17C660 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 154,72
17C664 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 503,21
17C672 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 125,05
17D628 Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem 848,80
17D631 Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers 983,30
17D632 Lichttherapie bij Een pigmentstoornis 973,17
17D634 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 286,40
17D637 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel 421,84
17D640 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 338,59
17E331 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 450,93
17E332 Meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 779,46
17E333 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 410,95
17E334 Meervoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 746,68
17E335 Meervoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 623,99
17E337 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 646,55
17E338 Meervoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 431,07