Iedere zorginstelling is verplicht hun zogenaamde passantentarieven te publiceren. Passantentarieven zijn tarieven die gelden voor niet met de verzekeraar gecontracteerde zorg. Vaak is er een lager tarief contractueel afgesproken met uw verzekeraar dan deze passantentarieven. Zo krijgt u als patiënt globaal een idee wat de kosten van een behandeling (maximaal) kunnen zijn.

Dit zijn de passantentarieven voor 2017:

Declaratie code Behandeling Prijs
15A246 Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij huidkanker of voortekenen daarvan 985,79
15A249 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 666,25
15A259 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.140,24
15A260 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 3.906,77
15A261 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.246,26
15A262 Diagnostisch onderzoek bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.921,81
15A263 Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 349,01
15A264 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan 521,39
15A265 Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.216,94
15A270 Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan 604,75
15A277 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan 396,46
15A280 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan 139,27
15B012 Lasertherapie of enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 467,17
15B013 Lasertherapie of meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 1.025,68
15B014 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 159,20
15B874 Behandeling van een open been met meer dan vijf polikliniekbezoeken bij een open been 2.184,42
15B875 Behandeling van een open been met een tot maximaal vijf polikliniekbezoeken bij een open been 611,44
15B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 326,38
15B905 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 520,16
15B906 Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 579,05
15B909 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 421,49
15B910 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 188,55
15B912 Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 381,99
15B913 Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 402,91
15B914 Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 794,66
15B917 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 506,83
15B918 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 172,78
15B936 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie 385,46
15C007 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een kwaadaardig gezwel 255,56
15C187 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 1.130,07
15C188 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 2.675,70
15C189 Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid 363,88
15C190 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 492,50
15C191 Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 1.295,29
15C194 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een goedaardig gezwel van de huid 411,03
15C195 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid 145,68
15C197 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 751,30
15C199 Uitgebreide operatie bot en/of weke delen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 9.097,17
15C204 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 177,12
15C205 Een operatie bot en/of weke delen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 2.379,71
15C556 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1.361,48
15C557 Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1.787,74
15C558 Meer dan 1 minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 433,83
15C559 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 321,16
15C562 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 343,88
15C563 1 of 2 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 197,37
15C611 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 146,93
15C618 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of eczeem 147,86
15C624 Lasertherapie bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 853,79
15C625 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aandoening van talgklieren / zweetklieren 312,98
15C626 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 149,25
15C630 Lasertherapie bij een ziekte van de nagels/ het haar 274,60
15C631 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aandoening van haar/nagels 346,04
15C632 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de nagels/ het haar 149,41
15C642 Lasertherapie bij Een pigmentstoornis 343,38
15C644 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 142,18
15C652 Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1.485,39
15C658 Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 331,78
15C660 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 209,60
15C664 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 689,11
15C672 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 149,59
15C959 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aangeboren afwijking 256,25
15C964 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking 189,29
15D036 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 216,75
15D624 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 1.260,92
15D625 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 440,43
15D628 Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem 1.117,72
15D629 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 1.300,02
15D630 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 386,37
15D631 Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers 1.344,00
15D632 Lichttherapie bij Een pigmentstoornis 1.011,71
15D633 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 740,76
15D634 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 317,75
15D635 Lichttherapie bij een open been / doorligwond / aandoening van de huid of onderhuids bindweefsel 1.385,41
15D636 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1.192,34
15D637 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel 666,35
15D638 Lichttherapie bij verdenking op huidziekte / geen huidziekte 1.297,54
15D639 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 1.120,62
15D640 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 391,07
15E331 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 522,12
15E332 Meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 1.601,22
15E333 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 469,28
15E334 Meervoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 1.059,80
15E335 Meervoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 892,71
15E336 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 442,72
15E337 Meervoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 719,05
15E338 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 482,32
15E339 Meervoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis 925,51
15E340 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis 519,57
15E341 Meervoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1.612,95
15E342 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 619,24
15E343 Meervoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 1.060,07
15E344 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 474,62
15E352 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 656,08
15E353 Meervoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 727,75
15E623 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking of eczeem 653,17
15E624 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking of eczeem 408,57
15E625 Onderzoek en/of behandeling inclusief allergietest op de polikliniek of dagbehandeling bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 1.042,99
15E626 1 tot 2 dagbehandelingen / meer dan 2 polikliniekbezoeken / meer dan 2 onderzoeken, inclusief allergietest bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 576,64
17A249 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 666,25
17A259 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 665,25
17A260 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.354,24
17A263 Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 306,48
17A264 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan 441,26
17A265 Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 904,33
17A277 Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij huidkanker of voortekenen daarvan 218,28
17A280 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan 122,65
17B012 Lasertherapie of enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 405,16
17B013 Lasertherapie of meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 580,75
17B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 296,96
17B905 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 441,76
17B906 Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 495,54
17B909 Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 345,05
17B910 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 157,99
17B912 Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 258,68
17B913 Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 364,70
17B914 Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 581,72
17B917 Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 327,96
17B918 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 129,12
17C187 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 658,98
17C188 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 1.091,43
17C189 Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid 309,22
17C190 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 378,62
17C191 Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 867,71
17C195 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid 111,03
17C197 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 399,75
17C199 Uitgebreide operatie bot en/of weke delen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 1.435,00
17C205 Een operatie bot en/of weke delen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 922,50
17C556 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1.323,47
17C557 Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 735,78
17C624 Lasertherapie bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 471,03
17C630 Lasertherapie bij een ziekte van de nagels/ het haar 259,87
17C642 Lasertherapie bij Een pigmentstoornis 292,02
17C644 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 127,70
17C652 Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 754,00
17C658 Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 214,19
17C660 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 125,71
17C664 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 460,16
17C672 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 116,42
17D628 Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem 860,77
17D631 Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers 732,35
17D632 Lichttherapie bij Een pigmentstoornis 884,71
17D634 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 262,39
17D637 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 303,42
17D640 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 303,51
17E331 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 417,71
17E332 Meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 649,66
17E333 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 417,71
17E334 Meervoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 733,15
17E335 Meervoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 624,72
17E336 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 392,70
17E337 Meervoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 655,66
17E338 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 417,71