Vergoeding

In onze klinieken wordt voornamelijk verzekerde zorg geboden, vergelijkbaar met een polikliniek dermatologie in een ziekenhuis.

Ieder jaar wordt er opnieuw met de zorgverzekeraars onderhandeld. Wij hebben niet met elke verzekeraar een contract afgesloten. Bezoeken aan onze klinieken worden, indien u bent doorverwezen door een door de Nederlandse Zorg Autoriteit erkende verwijzer, door uw zorgverzekeraar vergoed (een schriftelijke verwijzing is verplicht). Houdt u echter wel rekening met uw eigen risico. Dit is voor 2017 een wettelijk vastgesteld bedrag van (minimaal) 385 euro. Cosmetische behandelingen worden in de basisverzekering meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

  • Hebben wij een contact met uw zorgverzekeraar? Dan hoeft u zelf niets te doen, wij declareren de kosten voor uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
  • Hebben wij geen contract met uw zorgverzekeraar? Dan ontvangt u van ons een factuur. Deze dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Als u de vergoeding heeft ontvangen, maakt u dit bedrag aan ons over.

Wel een Overeenkomst

Met de zorgverzekeraars vallend onder de koepel: UVIT, Menzis en CZ is hebben wij een contract afgesloten.

UVIT: Unive (0101), Krijgsmacht (0212), VGZ (7095), IAK (8972), Caresco (8965), Turien & Co (8401), Aevitae (8956), IZZ (9015), IZA (0699 / 3334), UMC (0736), Aevitae de Goudse (3330)

Menzis: Menzis (3332), Azivo (7054), Anderzorg (3333)

CZ: CZ (9664), Delta Lloyd (9664), OHRA (9664)

Geen Overeenkomst

Met de zorgverzekeraars vallend onder de koepel: Achmea, Multizorg en DSW hebben wij voor het jaar 2017 geen contract afgesloten.

Om iedereen de vrije keuze van een arts te bieden zonder dat u als patiënt daar financiële nadelen van ondervindt, biedt onze praktijk het volgende aan:

  • De door ons opgestelde factuur zal conform de wettelijke richtlijnen worden opgesteld, het in rekening gebrachte bedrag zal berekend worden volgens het passantentarief.
  • De factuur stuurt u direct door naar uw zorgverzekeraar.
  • Uw zorgverzekeraar vergoedt het gehele bedrag of grootste deel, uiteraard na verrekening van het wettelijk vastgestelde eigen risico. U ontvangt hiervan een specificatie.
  • Mocht uw zorgverzekeraar toch minder vergoeden dan op de factuur vermeld staat en houdt dit verband met het ontbreken van een contract met Parkstad Klinieken, dan nemen wij het verschil voor onze rekening.
  • Indien er een bedrag in mindering wordt gebracht welke verband houdt met uw wettelijk of vrijwillig eigen risico, dan is dit uiteraard wel voor uw eigen rekening.
  • Na ontvangst van betaling door uw zorgverzekeraar verzoeken wij u het door u ontvangen bedrag aan ons over te maken o.v.v. onze factuurnummer(s).

Wanneer Parkstad Klinieken geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan is het enige verschil dus dat u zelf verantwoordelijk bent voor de administratie: het indienen van de factuur bij uw zorgverzekeraar en het overmaken van de vergoeding aan Parkstad Klinieken.

Indien u verzekerd bent bij een van onderstaande zorgverzekeraars moet u de factuur zelf indienen bij uw verzekering.

Achmea: Agis (3337), Avero (3329), FBTO (0211), Interpolis (3313), OZF Achmea (3314), Zilveren Kruis Achmea (3311), Nedasco Caresco (890), IAK volmacht (8971), Aevitae (8958), Turien & Co (3342), De Friesland (7084)

Multizorg: ONVZ (0441), VVAA (0408), PNO (3331), De Amersfoortse (9018), Ditzo (3336), Beter Dichterbij (3339), Salland (7032), Aevitae ASR (3328), IAK ASR (8973), Caresco ASR (8959)

Zorg en Zekerheid (7085)

DSW: DSW (7029), Stad Holland (7037)

Tarieven

De tarieven die wij berekenen worden niet gerekend per consult, maar per behandeltraject (een DOT*). Dit is een wettelijk systeem, vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit. De meeste conservatieve DOT’s worden na 3 maanden (90 dagen) automatisch gesloten na het eerste consult, bij bepaalde ingrepen vindt automatische sluiting 42 dagen na de ingreep plaats (bijv. bij het nemen van een biopt). Er wordt dan, indien noodzakelijk, een vervolg DOT geopend. Een vervolg DBC blijft in principe 1 jaar geldig, maar wordt soms eerder gesloten bij bijvoorbeeld een verrichting.

* Een diagnosebehandelingcombinatie (DOT) is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.

Meer informatie over zorgkosten kunt u vinden op www.dezorgnota.nl, een initiatief van zorgverzekeraars en ziekenhuizen.