Vergoeding Dermatologie

In onze klinieken wordt voornamelijk verzekerde zorg geboden, vergelijkbaar met een polikliniek dermatologie in een ziekenhuis.

Ieder jaar wordt er opnieuw met de zorgverzekeraars onderhandeld.
Bezoeken aan onze klinieken worden, indien u bent doorverwezen door een door de Nederlandse Zorg Autoriteit, door uw zorgverzekeraar vergoed (een schriftelijke verwijzing is verplicht). Houdt u wel rekening met uw eigen risico. Dit is voor 2020 een wettelijk vastgesteld bedrag van 385 euro. Cosmetische behandelingen worden in de basisverzekering meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

U hoeft u zelf niets te doen, wij declareren de kosten voor uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

VGZ   Uzovi
IZA Zorgverzekeraar NV 3334
Univé / ZEKUR / Zorgzaam Verzekerd 0101
UMC 0736
IZZ Zorgverzekering 9015
Aevitae (VGZ) 8956
Bewuzt 7095
MVJP / VGZ 7095
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) 0212

CZ   Uzovi
CZ / CZ direct / Delta Lloyd / Ohra 9664

MENZIS   Uzovi
Anderzorg 3333
Hema / Menzis / PMA 3332

DSW   Uzovi
DSW 7029
inTwente 3344
Stad Holland 7037
Regeling zorg asielzoekers 3355

ASR   Uzovi
Aevitae 3328
De Amersfoortse 9018
Ditzo 3336

CARESQ   Uzovi
Besured / National Acedemic / Promovendum 3353

Geen Overeenkomst?

Om iedereen de vrije keuze van een arts te bieden zonder dat u als patiënt daar financiële nadelen van ondervindt, biedt onze praktijk het volgende aan:

De door ons opgestelde factuur zal conform de wettelijke richtlijnen worden opgesteld, het in rekening gebrachte bedrag zal berekend worden volgens het passantentarief.

De factuur stuurt u direct door naar uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar vergoedt het gehele bedrag of grootste deel, uiteraard na verrekening van het wettelijk vastgestelde eigen risico. U ontvangt hiervan een specificatie.

Mocht uw zorgverzekeraar toch minder vergoeden dan op de factuur vermeld staat en houdt dit verband met het ontbreken van een contract met Parkstad Klinieken, dan nemen wij het verschil voor onze rekening.

Indien er een bedrag in mindering wordt gebracht welke verband houdt met uw wettelijk of vrijwillig eigen risico, dan is dit uiteraard wel voor uw eigen rekening.

Na ontvangst van betaling door uw zorgverzekeraar verzoeken wij u het door u ontvangen bedrag aan ons over te maken o.v.v. onze factuurnummer(s).

Wanneer Parkstad Klinieken geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan is het enige verschil dus dat u zelf verantwoordelijk bent voor de administratie: het indienen van de factuur bij uw zorgverzekeraar en het overmaken van de vergoeding aan Parkstad Klinieken.

Indien u verzekerd bent bij een van onderstaande zorgverzekeraars moet u de factuur zelf indienen bij uw verzekering.

Achmea   Uzovi
Aevitae 8958
Avéro Achmea 3329
IAK 8971
De Friesland / Kiemer 3358
FBTO 3351
Interpolis 3313
OZF 3314
Pro Life / Zilveren Kruis 3311

Multizorg   Uzovi
HollandZorg / Salland / Zorgdirect 7032
ONVZ / PNOzorg 3343
Zorg en Zekerheid 7085

 

Tarieven

De tarieven die wij berekenen worden niet gerekend per consult, maar per behandeltraject (een DOT*). Dit is een wettelijk systeem, vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit. De meeste conservatieve DOT’s worden na 3 maanden (90 dagen) automatisch gesloten na het eerste consult, bij bepaalde ingrepen vindt automatische sluiting 42 dagen na de ingreep plaats (bijv. bij het nemen van een biopt). Er wordt dan, indien noodzakelijk, een vervolg DOT geopend. Een vervolg DBC blijft in principe 1 jaar geldig, maar wordt soms eerder gesloten bij bijvoorbeeld een verrichting.

* Een diagnosebehandelingcombinatie (DOT) is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.

Meer informatie over zorgkosten kunt u vinden op www.zorgwijzer.nl, een initiatief van zorgverzekeraars en ziekenhuizen.