Compliment

Het is altijd leuk om een compliment in ontvangst te nemen. Veel patiënten uiten hun tevredenheid al tijdens het consult. U kunt uw compliment natuurlijk ook per e-mail sturen aan: info@parkstadklinieken.nl.

Klachtenprocedure

Hoewel wij ons uiterste best doen om u vriendelijk en professioneel te behandelen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of bejegening. Als dat het geval is vragen wij u om ons daarover op de hoogte te stellen, zodat wij de gelegenheid krijgen dit zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Zo kunnen wij aan de kwaliteit van onze zorg blijven werken. Wij hopen dat onze artsen en medewerkers u het gevoel geven dat zij open staan voor verbetering. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet zo is, of wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen, dan kunt u uw brief richten aan de interne klachtenfunctionaris. U kunt een e-mail sturen aan: info@parkstadklinieken.nl t.a.v. de interne klachtenfunctionaris.

Lopen zaken niet zoals u dat verwacht, bespreek dit dan in eerste instantie met de betrokken medewerker. Meestal is dit de snelste manier om tot een oplossing te komen.

Komt u er met de betrokken medewerker niet uit, maak uw klacht dan schriftelijk kenbaar bij de klachtenfunctionaris. Binnen drie weken wordt contact met u opgenomen. Het kan zijn dat uw klacht via e-mail of telefonisch kan worden afgehandeld. U kunt ook telefonisch worden uitgenodigd uw klacht toe te lichten. Soms is een afspraak noodzakelijk of wordt uw klacht besproken in de interne klachtencommissie.

Wordt de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.

Externe klachtencommissie

Mocht de interne klachtencommissie niet tot een voor u aanvaardbare oplossing leiden kunt u zich wenden tot een externe onafhankelijke klachtencommissie. Deze externe klachtencommissie kan uw klacht onderzoeken en hierover een uitspraak doen.

Alle ZKN keurmerk klinieken zijn automatisch aangesloten bij de ZKN Geschillencommissie. De ZKN Geschillencommissie is onderdeel van de Stichting Geschillencommissie (SGC).

Contactgegevens Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken:

Postadres
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.